Work in redress

Schiele
Egon Schiele, «Standing Male Nude with Arm Raised. Back view» (1910)

A vegades encara l’ombra
se m’enganxa als cantons,
em despulla plecs i blaus,
de tot sender em deslliga,
i haig de girar cua, quan tiba,
cap a aquell cantó enlluernat
de mi per recollir-la i sargir-li
punt per punt cada forat
i així la llum, de nou, m’agafe
pas i mida, muda i vol de ser
ombra, sencera i meua, i vida.

 

Escoltar

Veu: J. Porcar & Música: «Nightmare», d’Armand Amar