Skip to main content

Car, feta tu la llum, t’ha calat foc
per poder ocupar-te, com sa casa.

Antoni Ferrer

Sinopsi editorial

Prova d’existència de vida, en deia Leonard Cohen, de la poesia. I que, si cremem bé, n’és la cendra. Si és així, si els éssers som flames enceses fins a la consumpció, quina mena de combustions les nodreixen? Els focs ignífugs, respon Porcar, que en aquest seu novè llibre de poemes canvia de rumb i ens convida a un viatge ple de caliu i reflexió serena. I ho fa entre dues planes, la de Vic i la de Castelló, i entre les seves muntanyes o, com diu el poeta, entre sotabosc i aiguamoll, on el foc és l’element, primigeni i conductor de meditacions sobre el pas del temps i la condició humana, amb singulars visions de la natura i de relacions amb persones estimades que, amb un llenguatge clar i precís, fan que cada poema cremi per si sol i avanci com una torxa en la fosca.

Agenda de presentacions

  • Vic. Llibreria Foster & Wallace. Dimarts 14 de novembre de 2023, 19h. Amb el poeta Xevi Pujol.
  • Castelló. Llibreria Argot. Dimarts 12 de desembre de 2023, 18.45h. Amb el poeta Lluís Roda.
  • València. Llibreria Fan Set. Dimarts 19 de desembre de 2023, 19h. Amb el poeta Manel Rodríguez-Castelló.
  • Barcelona. Llibreria i data per determinar (hivern-primavera).

Ressó

Une goutte de feu toujours renouvelée

Paul Éluard

Fitxa tècnica

Primera edició: setembre de 2023
© Josep Porcar Museros
© Godall Edicions
www.godalledicions.cat

Coordinació editorial: Tina Vallès
Disseny de la col·lecció: Xavi Simó
Maquetació i correcció ortotipogràfica: Questions.cat
Impressió: QP Print

ISBN: 978-84-126896-8-6
Dipòsit legal: B.16954-2023

Tret d’algunes revisions fetes per a la present edició, aquesta obra va ser inscrita i dipositada íntegrament al Registre de la Propietat Intel·lectual (delegació del País Valencià), amb el codi CVA-000594-2021 el 10 de setembre de 2021 [08:11:14].

L’editora autoritza la reproducció parcial dels textos d’aquest llibre per qualsevol mitjà, actual o futur, sempre que sigui per a ús personal, no públic ni amb finalitats comercials.