Skip to main content

Back pages and days alone that could have been
spent together but we were miles apart.
Every inch between us becomes light years now.

Eddie Vedder / Pearl Jam

Sinopsi editorial

Anys llum naix d’una profunda commoció, precursora d’un procés de mudança personal. L’any llum mesura la longitud que recorre la llum en un any. Porcar conjuga el significat d’unitat de distància astronòmica amb el d’època lluminosa per a traduir a clarianes la foscor del sisme patit: dol, desarrelament, decepció i, com a resultat, replantejaments existencials derivats de l’escarpat procés de canvi. També, però, de lluita i recerca, mitjançant pràctiques de salvament que desembullen el fil de vida al qual s’aferra per acarar la distància i la radiació dels anys llum viscuts. Un renaixement que culmina amb belles ecografies que traslluen la citació d’Agustí Bartra: «Sóc encara qui vol néixer». Embrionària, mesura i desmesura vital de distàncies espacials i temporals, la llum és així representada en la portada pel propi poeta amb la composició d’una iconografia prehistòrica de dues figures –un ésser humà i un sol– provinents de la pintura rupestre.

«Serè, líric, bell, per un costat, i realista, brutal i dramàtic, de l’altre», ha dit del seu vers el professor D. Sam Abrams. En paraules de l’escriptor Enric Sòria, «Porcar és un poeta que es reinventa en cada llibre, que no juga mai al mateix joc, que experimenta […]; un poeta que creu, amb Archibald McLeish, que l’anhel de la poesia, molt més que dir, és ser. Com totes les que mereixen la pena».

Context

XXI Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal, Ciutat de Sagunt 2018, Anys llum fa 88 pàgines i és el 8è llibre de poemes de Porcar, qui ja va explicar durant l’entrega del guardó que «és un poemari de corredor de fons, però també de final d’etapa», ja que va estar «covat paral·lelament a dues publicacions precedents, i aquest tanca el cicle». Tot i que hi ha poemes de la primera dècada del 2000, l’autor començà a projectar-lo el 2012 –mentre enllestia Llambreig (2013), molt abans de Preguntes (2015)– i el va acabar el 2018 –molt després de Nectari (2016). Curiosament, com si de nines russes es tractara, també Nectari va ser iniciat abans i acabat després de Preguntes, de manera que Preguntes dins de Nectari, i aquest dins d’Anys llum, componen un joc no lineal de tres matrioixques o, per dir-ho d’una altra manera, una mena de ceba de tres capes.

Videopoemes

Guant, videopoema de la presentació a Babel [divendres 12-IV-2019]

Nocturn, penúltim poema de la primera part d’Anys llum

Cos diferit, segon poema de la segona part d’Anys llum

Citologia, tercer poema de la tercera part d’Anys llum

Cos diferit, poema musicat i cantat per Josep Ginesta, d’Afers Domèstics

Presentació a l’Ajuntament de Sagunt

Castelló, Llibreria Babel, amb Manel Pitarch (12-4-2019)

València, Llibreria Fan Set, amb Antoni Ferrer (31-5-2019)

Vic, Llibreria Foster & Wallace, amb N. Armengol i M. Vilardaga (6-6-2019)

Barcelona, Llibreria Laie, amb Miquel-Lluís Muntané (17-10-2019)

Gandia, Ambra Llibres, amb Maria Josep Escrivà (7-11-2019)

«Empremtes», poema d’Anys llum per encàrrec d’Aviva Sagunt, organitzadors del Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal Ciutat de Sagunt

PREMI DE POESIA CIUTAT DE SAGUNT 2018

Anys llum va rebre el XXI Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal 2018. El jurat estava format per Antoni Ferrer, Manel Rodríguez-Castelló i Manuel Bellver. N’actuà com a president Josep Manuel Tarazona, regidor de Normalització Lingüística, i com a secretari Òscar Pérez Silvestre.

A light that doesn’t need to live
and doesn’t need to die.

Leonard Cohen

Fitxa tècnica

Primera edició: març de 2019
© Josep Porcar i Museros
© D’aquesta edició: Onada Edicions

© Imatge de coberta: Versió personal de Josep Porcar sobre l’obra «Man standing and sun» (1963) d’Alberto Giacometti, a partir de dues pintures prehistòriques corresponents, per una banda, a una de les figures humanes representades a la Cova dels Cavalls del barranc de la Valltorta (Tírig, el Maestrat) i, per l’altra, a l’icona rupestre de l’astre solar de la Cova del Sol (Tarifa, Cadis).

Edita: Onada Edicions
Disseny: Onada Edicions
Maquetació: Òscar París i Garcia
Correcció lingüística: Rosa M.ª Camps
Paper interior: Ivori 1.5 de 90 g
Paper coberta: Estucat mat de 260 g
Núm de pàgines: 88

ISBN: 978-84-17638-22-1
D. L. CS-174-2019

Què se n’ha dit…

«[…] és impossible no copsar que Anys llum és el fruit d’una decepció immensa, d’un sotrac sentit i dolgut. Anys llum és el que es diu un llibre obert. // Un tret característic de la veu de Josep Porcar és l’elegància, la mesura expressiva, l’explosió continguda de sentiments, el to just i distingit. Els seus poemes són rics en l’ús de recursos com al·literacions, antítesis, metàfores reeixides i ritmes interns, a més d’un lèxic acurat i exquisit».

Carme Pinyana
descriu.org, 15 de maig de 2021

 

«Cada poema del llibre és una festa, un exercici radical d’indagació poètica, un camp de llum i reflexió, bellesa que sana […]. Anys llum és un nou tour de force de Josep Porcar, poeta instal·lat des de fa anys en la maduresa creativa que continua cercant i creixent, administrant amb saviesa les poètiques obertes que desplega la seua obra, la contemplació estilitzada i la mirada reflexiva, vitalista, sagnant, i fent bandera de l’honestedat i l’exigència de l’ofici. Una obra destinada a fer molt de camí i a perdurar».

Manel Rodríguez-Castelló
Nosaltres la Veu, 11 d’abril de 2020

 

«A Anys llum «repersonalitza» (si se’n pot dir així) la seva poesia, però ho fa descartant el camí de la poesia confessional: s’estima més optar per un camí que manté una clara distància respecte d’allò que és contat i una atracció evident per la llengua i per com es diu allò que és dit, i una interessant fascinació (o és fe?) en el poder de les imatges, i dels conceptes».

Jaume Subirana
Caràcters. Segona època, Núm. 88 (2019), p. 32

 

«Porcar s’arrisca de nou i en reïx; inclou textos cada cop més misteriosos i mistèrics. Controla i emmotlla millor el seu innat torrent verbal sense renunciar als seus millors trets: en primer lloc, potser heretat per via paterna, la plasticitat imatgística; en segon lloc un pregon sentit del ritme mètric, estròfic i sobretot intern; i, en darrer lloc, un missatge contundent i d’alçada».

Pere Císcar
Plaça del Llibre, València, 1 de novembre de 2019

 

«Amb aquest Anys llum, el poeta ha arribat a condensar el seu quefer poètic i vital […], ha arribat a condensar-los en un viatge interior que, com el de Dant Alighieri a la recerca del seu ‘Paradiso’, tracta de refer una distància major que la dels anys-llum cosmològics: la que el separa de si mateix i d’allò ‘veritablement important’ que, com deia Eliot, ‘sempre roman a l’espera’».

Antoni Ferrer
Llibreria Fan Set, València, 31 de maig de 2019

 

«Porcar és una de les veus poètiques i creatives més interessants de la nostra literatura. Sensibilitat pura. El darrer poemari té un nervi central que ens sacsa, com un llamp que cau a la nostra vora».

Òscar Pérez Silvestre
Revista Saó, València, maig de 2019

 

«Josep Porcar perfila els poemes com les mans que acaronen les galtes del fang, en el moment més crític de la creació. Deus i mortals units per a l’art, per a significar que l’esperança sempre avisa i és tendresa entre el brancam».

Manel Pitarch
Llibreria Babel, Castelló, 12-IV-2019

«Cant de bressol», poema d’Anys llum interpretat pel duet musical Rod & Bêrg durant la gala de lliurament del premi de poesia Ciutat de Sagunt 2018:

Banda sonora d’Anys llum

Fotografia de Josep Miquel Carceller

«Seda», poema d’Anys llum recitat pel poeta Ricard Garcia