Skip to main content

aquell somni
al fons de l’espill
del corredor

espira d’estesa
boira o besllum d’or
en pell soma

cor contrafort
que fou bosc
fins al cuc

ala en carn
viva fins al vol
de l’ombra

aquell

record ja
sense ploma

«Nude 55», de David Meldrum (2014)

Escoltar
«Violin Sonata N. 3 in C Major», de Johann Sebastian Bach, interpretada per Hilary Hahn