Família

Veus?
Ara ja has fet el que havies de fer.
No costa res.

Ara ja has fet el que havies de fer.

Ja pots quedar-te
(ens podem quedar)
tranquils.

Ara ja has fet el que havies de fer.
Veus!