Skip to main content
Fam de fum

Google Books, monopoli?

Per Dijous, 29 octubre, 2009setembre 28th, 2010Sense comentaris

Estic molt content amb la biblioteca virtual que m’he fet amb el Google Books, però em preocupa el monopoli del saber que en pot fer aquesta multinacional. Google és una empresa i el seu objectiu, el primer i l’últim, és guanyar diners. Aquesta és la principal diferència amb les biblioteques convencionals, que no tenen aquesta finalitat. El problema no és només econòmic, com ara l’aprofitament dels grans fons bibliogràfics que Google obté gratuïtament des del suport llibre i que, en canvi, vendrà digitalitzats sense haver-ne pagat abans cap mena d’aranzel, ni que siga mínim, per travessar les antigues fronteres analògiques: països, biblioteques, llibres, editorials, escriptors, lectors… Microsoft i Yahoo s’han aliat contra Google i Amazon, però això no és gens tranquilitzador: són el mateix gos amb diferent collar. No els preocupa l’accés de la gent als llibres sinó el repartiment del pastís. De moment, els governs s’ho miren de gaidó, fan el mateix paperot d’abans de la crisi, quan les finances anaven bé: laissez faire, laissez passer. Ja hem vist després com ha anat la cosa. Caldrien intervencions, sobretot des de la Unió Europea, perquè els llibres, els nostres llibres, analògics o digitals, són més importants que els diners. Fa uns dies, a Frankfurt, Merkel ja posà la sirena.

Escoltar
Brams: La factoria de la dominació