The Laughing Heart


 

Charles Bukowski | + videos | + gran

your life is your life
don’t let it be clubbed into dank submission.
be on the watch.
there are ways out.
there is a light somewhere.
it may not be much light but
it beats the darkness.
be on the watch.
the gods will offer you chances.
know them.
take them.
you can’t beat death but
you can beat death in life, sometimes.
and the more often you learn to do it,
the more light there will be.
your life is your life.
know it while you have it.
you are marvelous
the gods wait to delight
in you.
 

EL COR RIALLER

(versió de Josep Porcar)

la teva vida és la teva vida
no deixis que s’enfonsi en una indolent submissió
estigues alerta
n’hi ha sortides
n’hi ha una llum en algun lloc
potser no és molta la llum però
venç la foscor
estigues alerta
els déus t’oferiran oportunitats
coneix-les
agafa-les
no pots vèncer la mort però
pots vèncer la mort en vida, a vegades.
i quan més a sovint aprenguis a fer-ho,
més llum n’hi haurà.
la teva vida és la teva vida.
coneix-la mentre la tinguis.
tu ets meravellós
els déus esperen per adelitar-se
en tu.

2 comentaris a “The Laughing Heart”

  1. Sí, senyor!!
    Molt bo el poema i la idea que hi subjau.

    Aprofite també per a dir que aquests poemes amb ´presentació visual i versió original i traduïda fan un goig ben interessant. Gràcies.

    Salut.

Els comentaris estan tancats.