Skip to main content

Time will say nothing but I told you so,
Time only knows the price we have to pay;
If I could tell you I would let you know.

If we should weep when clowns put on their show,
If we should stumble when musicians play,
Time will say nothing but I told you so.

There are no fortunes to be told, although,
Because I love you more than I can say,
If I could tell you I would let you know.

The winds must come from somewhere when they blow,
There must be reasons why the leaves decay;
Time will say nothing but I told you so.

Perhaps the roses really want to grow,
The vision seriously intends to stay;
If I could tell you I would let you know.

Suppose all the lions get up and go,
And all the brooks and soldiers run away;
Will Time say nothing but I told you so?
If I could tell you I would let you know.

W. H. Auden

 

SI T’HO POGUÉS DIR

El Temps només dirà «ja t’ho vaig dir»,
El Temps només sap quin preu hem de pagar;
Si jo t’ho pogués dir, t’ho faria saber.

Si ploréssim quan surten els pallassos,
Si tentinegéssim quan toquen els músics,
El Temps només diria «ja t’ho vaig dir».

No hi ha, però, joies que puguen ser dites,
Perquè t’estime més del que puc dir,
I si jo t’ho pogués dir, t’ho faria saber.

Els vents han de venir des d’algun lloc quan bufen,
Hi ha d’haver raons perquè les fulles caiguin;
El Temps només dirà «ja t’ho vaig dir».

Tal vegada les roses vulguin realment créixer,
Que la figuració intenti de debó romandre-hi;
Si jo t’ho pogués dir, t’ho faria saber.

Suposa que tots els lleons s’aixequen i se’n van,
I que tots els rierols i els soldats s’esvaeixen;
¿El Temps només dirà «ja t’ho vaig dir»?
Si jo t’ho pogués dir, t’ho faria saber.

(Versió de Josep Porcar)

One Comment