Col·laboracions en Salms

He obert una nova secció que permet als usuaris registrats publicar en Salms. Una vegada registrats, rebreu un e-mail que us indicarà que sou col·laboradors i que, per tant, podeu accedir a Salms amb el vostre codi per a publicar en la secció esmentada. Si la cosa s‘anima —tinc certs dubtes— obriré una secció en portada amb el llistat dels textos que vagen afegint-se.