Skip to main content

L’A.C. Amics de Joan Valls va presentar la primavera passada, a Ca Revolta, a València, el poeta, estudiós i professor de la Universitat de Glasgow Alan Riach (Airdrie, Lanarkshire, Escòcia, 1957). En aquella trobada, diversos poetes valencians vam recitar poemes de l’autor, traduïts per nosaltres mateixos, dels quals se’n va publicar una plaquette. L’acte, conduït pel poeta Manel Rodríguez-Castelló, va ser molt gratificant i enriquidor. A continuació, el poema que vaig traduir per a l’ocasió.

Winter

White winter, ice and snow all over
Everything, the road, though, still, to be discerned,
Traced, tracked, leading us out, welcoming
The visitors, air in the throat, in the lungs,
Cold, ragged, emitted in clouds from the singular
Personal breath, the aural world of frost crunch
Grass bent down in white weight, rustling, all things
Hardened and requiring the resistance of the body,
Its warmth, wrapped up in wool, with only the eyes
As sharp as what they see, what must be seen
And so, preserved, protected, or moved into, changed
Forever into something better. All this landscape
Is the winter mind, filled with the strength of the living,
Balanced on movement and residence, in this endless open air.

Alan Riach

Hivern

Hivern blanc, gel i neu per sobre
de tot, la carretera, encara, tranquil·la, per ser distingida,
seguida, transitada, empenyent-nos cap a fora, acollint
els visitants, aire a la gola, als pulmons,
fred, entretallat, expulsat a núvols amb la singular
respiració de cadascú, el món sonor de glaç cruixent
d’herba vinclada pel pes blanc, fressejant, totes les coses
endurides i exigint la resistència del cos,
la seva escalfor, abrigat amb llana, amb només els ulls
tan afilats com allò que veuen, que ha de ser vist
i per tant, preservat, protegit, o traslladat, transformat
per sempre en alguna cosa millor. Tot aquest paisatge
és la ment hivernal, reblida amb la fortalesa dels vius,
equilibrada entre mudança i estada, en aquesta intempèrie interminable.

Alan Riach / Tr. Josep Porcar

Fotografia de la capçalera: Morning snow, Scottish Borders, de Neil Roger