Ministre poeta

Si no em crec els ministres, si encara menys em crec certs periodistes que es fan ministres, o encara pitjor, que es fan princeses!, com hauria de creure‘m un periodista poeta que es fa ministre? Digueu-ne prejudici, si voleu. Però si ja em costen de creure les metàfores d‘alguns poetes, com creure en els polisíndetons d‘un ministre?