Condició

Més begut que cansat.
I versos en la veu
com l‘aigua entre les mans.
Només així acceptaria hui
la meua condició d‘assalariat
que mira els seus records
amb la commiseració permesa
per un jo antic que es desespera
empresonat pel seu destí
com un pit de maniquí
dins de l‘espill.