Skip to main content

El repte més difícil

Ressenya d’Anys llum, Plaça del Llibre de València, 1 de novembre de 2019

Josep Porcar és uns dels millors poetes catalans nascuts durant els anys 70 del segle passat, i el millor dels valencians. Ja ho era en els 90, quan el jove prodigi Porcar debutava amb força i ens deixava a anys llum, a aquells amateurs que maldàvem per esdevindre poetes. Recorde en la Facultat un poeta i company, Joan Puchalt, dient-me: ai, Pere, els cotxes de Júlia Zabala i de Josep Porcar no necessiten fer el rodatge, els nostres cotxes sí.

Ara, que ja sabem que aquesta és una cursa de fons, no d’sprínters, continuem admirant un autor que està aconseguint el repte més difícil: mantenir-se en un nivell envejable de qualitat pòetica llibre rere llibre. I és ací on entra el poemari de hui, premi Jaume Bru de Sagunt i publicat per l’editorial Onada. En la nostra opinió és una obra mestra per molts motius.

Porcar s’arrisca de nou i en reïx; inclou textos cada cop més misteriosos i mistèrics. Controla i emmotlla millor el seu innat torrent verbal sense renunciar als seus millors trets: en primer lloc, potser heretat per via paterna, la plasticitat imatgística; en segon lloc un pregon sentit del ritme mètric, estròfic i sobretot intern; i, en darrer lloc, un missatge contundent i d’alçada. La temàtica pot ser existencialista, amorosa (o des-amorosa, millor dit), i de vegades social; en aquesta darrera sol emprar un to àcid i de vegades sorneguer.

El domini de Porcar li permet continuar treballant el poema de llarg alè però també cada volta més els textos breus, com ha demostrat al llibre Preguntes o a la secció “Piulades al vol” del seu blog. Porcar juga i juga bé amb tot el que toca: amb les paraules, amb els idiomes, amb la fotografia, amb l’audiovisual als seus videopoemes i amb el disseny en la seua professió. És, en fi, un dels pocs poetes actuals que podem qualificar de creador total.

Vos deixe amb ell perquè comproveu que no, que no exagere. El teu torn, Josep. Gràcies.

Premi de Poesia Ciutat de Sagunt 2018

Anys llum va rebre el XXI Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal 2018. El jurat estava format per Antoni Ferrer, Manel Rodríguez-Castelló i Manuel Bellver. N’actuà com a president Josep Manuel Tarazona, regidor de Normalització Lingüística, i com a secretari Òscar Pérez Silvestre.

A light that doesn’t need to live
and doesn’t need to die.

Leonard Cohen

Fitxa tècnica

Primera edició: març de 2019
© Josep Porcar i Museros
© D’aquesta edició: Onada Edicions

© Imatge de coberta: Versió personal de Josep Porcar sobre l’obra «Man standing and sun» (1963) d’Alberto Giacometti, a partir de dues pintures prehistòriques corresponents, per una banda, a una de les figures humanes representades a la Cova dels Cavalls del barranc de la Valltorta (Tírig, el Maestrat) i, per l’altra, a l’icona rupestre de l’astre solar de la Cova del Sol (Tarifa, Cadis).

Edita: Onada Edicions
Disseny: Onada Edicions
Maquetació: Òscar París i Garcia
Correcció lingüística: Rosa M.ª Camps
Paper interior: Ivori 1.5 de 90 g
Paper coberta: Estucat mat de 260 g
Núm de pàgines: 88

ISBN: 978-84-17638-22-1
D. L. CS-174-2019