Preguntàvem

Dubtàvem i preguntàvem / què era el vi i què la flama.