Mon dol

Siga mon dol com una boira minsa / que un cant d’ocell l’esquinça…