Bastidors

Sé que es pot viure
sense existir,
sorgits d’uns bastidors,
d’un fondal,
d’un exterior que no hi és
si mai ningú l’ha vist.