Skip to main content

Ofici

En la pràctica, l’ofici de poeta no és gaire diferent de la resta: l’art de (saber) distanciar-se fins i tot d’un mateix sense alienar-se.

Deixar un comentari