Sola-ment

Solament seràs estimat
on pugues mostrar-te dèbil
sense provocar la força.