Your life

your life is your life, know it while you have it

Perenne, interroga

I és difícil tornar / quan el punt de partença / el sabem sols un trau / voraç i lluny / que, perenne, interroga.