- Salms - https://www.porcar.net -

Supuració

Amb el temps, tot se supura.