- Salms - https://www.porcar.net -

Realitat

La realitat imperant ├ęs fer de la realitat un somni i no fer el somni realitat.