- Salms - https://www.porcar.net -

Parar una màquina

En el temps de la cibernètica, l’important és saber parar una màquina.