- Salms - https://www.porcar.net -

Guanys i pèrdues

Entre els guanys, el d’aprendre’n. Entre les pèrdues, la de sentit.