- Salms - https://www.porcar.net -

De volentat

De volentat lo cor me tremolava / tot enaixí com fa fulla en arbre…