Skip to main content

The norm is to stay
out of the rain
under an umbrella,
while the dreamer
builds sandcastles
in a storm.

Lynn Barry

D. Sam Abrams: «Els estius és un sòlid i completíssim poemari de més d’una quarentena de composicions que estan repartides, amb ordre, en quatre seccions ben definides. El títol i el punt de partida del llibre procedeixen d’uns versos de Salvador Espriu que fan «Al meu record arriben olors de mar vetllada per clars estius. Perdura en els meus dits la rosa que vaig collir. I als llavis, oratge, foc, paraules esdevingudes cendres». El llibre intenta copsar i fixar els moments de la percepció de la bellesa de la vida i de la felicitat humana, salvant-los de la devastació segura i implacable del pas del temps.

Al bell mig d’aquest procés el poeta s’adona que la bellesa i la felicitat no existeixen com a béns aïllats perquè la mateixa consciència que ens els fa percebre és l’agent que també ens mostra la cara més dura i hostil de la vida. I a partir d’aquí el poeta s’adona també que la bellesa i la felicitat mai són completes perquè nosaltres mateixos som éssers escindits, part diví, part infernal com sabia i predicava el visionari William Blake. Com a conseqüència, Els estius, és un llibre serè, líric, bell, per un costat, i realista, brutal i dramàtic, de l’altre.L’autor ha llogat una casa d’estiu per fugir de la ciutat i gaudir de l’estiu en pau però troba, com Kavafis o Hardy, que no hi ha fugida possible perquè la vida és exactament la mateixa arreu.

Des de La culpa (1998) que Porcar no havia publicat un llibre. Amb Els estius la seva poesia i la poesia a la xarxa fan un salt qualitatiu».

» La ressenya completa

Què se n’ha dit…

Ens trobem davant un llibre corpulent, inspirat enmig del paisatge que la democràcia capitalista –o com vulguem dir-ne amb qualsevol sintagma d’arrel paradoxal– millor ha construït per al parèntesi, l’oblit, el simulacre i el contentament passiu de les masses. Enmig del territori de l’embadaliment, com sempre, la mosca collonera del poeta que en el seu horitzó vertical renuncia, com el Leonard Cohen de Flowers for Hitler (1981), parafrasejat ací amb unes “Flors per a Bush”, a la coartada universal: “I refuse the universal alibi”.
Manel Rodríguez-Castelló

Un llibre que m’està convocant, com diu el poeta «a desxifrar/ la reversible pell dels nostres somnis» i així «acceptar la juguesca de patir/ un agost felicíssim».
Josep Piera

«Els versos tenen sovint voluntat d’anar cap a construccions més complexes; l’estructura del poema, però també del llibre sencer ha estat meditada i arrossega un intens treball arquitectònic no gaire habitual».
Xulio Ricardo Trigo

«Essencial, també, des del punt de maduresa que ha suposat en el desenvolupament de l’univers poètic de l’escriptor castellonenc, tant per la seva consistència formal, el seu caràcter unitari i calidoscòpic a la vegada, com per l’avenç que suposava en la recerca d’un estil personal, tan fresc com acurat, amb una forta càrrega irònica, un llenguatge clar i àgil, a pop d’altres gèneres fronterers com el dietari»
Carles Mulet Grimalt

«Es tracta d’un llibre molt dinàmic, característic d’una època de crisi de valors, de redefinició dels conceptes. Les miniatures líriques conviuen amb poemes de caire netament narratiu i ideològic»
Jordi Llavina

Porcar ha sabut fixar les preguntes per molts sentits, pel sentit de la vida, de la bellesa, del dolor infecund, de tot allò que, quan baixem la guàrdia, o ens desarmem, nus i moridors, a la platja d’un estiu qualsevol, ens assalta i ens interroga.
Alexandre Navarro i Tomàs

Visc dins d’un piano de cua
surant a l’oceà. Segles fa
que busque un concertista
que al meu cor no desentone.

Fitxa tècnica

Brosquil _ Fora de col·lecció
Primera edició: maig de 2008
© Josep Porcar, 2008
Nota final: J. Porcar

© de l’edició: Josep Porcar, 2008
Disseny: Josep Porcar
Impressió: Logui Imp.
Assessorament lingüístic: Antoni Albalat i Alexandre Navarro
ISBN: 978-84-612-3750-0
Dipòsit legal: CS-143-2008

Català, 80 pàg., 125 × 175 mm
Enquadernació rústica
Tiratge: 500 exemplars