Skip to main content

Desvida i desmort de Josep Porcar

Hi ha reculls de cançons, antologies de frases i cites que parlen expressament del desamor, infinitat d’obres literàries, pel·lícules i sèries que ho tracten. La tristesa, l’abandonament, la solitud, la immensa desolació que se sent després d’una ruptura sentimental, quan se n’és víctima, és tan dura que sembla insuperable, i segons els experts cal passar les cinc fases del dol psicològic per continuar la vida: negació, ràbia, negociació, desesperació i acceptació.

Anys llum conté 37 poemes, fa 88 pàgines i és el 8è llibre de poemes de Porcar. I segons  l’autor començà a projectar-lo el 2012 i el va acabar el 2018, molt després de Nectari (2016).

Encara que el poeta Joan Navarro apel·la a qui llig a no obligar-se a desentranyar el significat intern de les paraules poètiques, és impossible no copsar que Anys llum és el fruit d’una decepció immensa, d’un sotrac sentit i dolgut. Anys llum és el que es diu un llibre obert.

Un tret característic de la veu de Josep Porcar és l’elegància, la mesura expressiva, l’explosió continguda de sentiments, el to just i distingit. Els seus poemes són rics en l’ús de recursos com al·literacions, antítesis, metàfores reeixides i ritmes interns, a més d’un lèxic acurat i exquisit. Més que la botànica, com s’ha dit, en els poemes de Porcar ocupa un lloc important la natura en el seu conjunt: plantes, insectes, fenomens meteorològics, accidents geogràfics, períodes del cicle anual… tots juguen un paper primordial que ell fa servir adequadament per comunicar la seua pròpia commoció, la “desvida de l’amor després de l’amor” (p. 32), però que amb voluntat i força ja anuncia que sap que superarà: “Ara que aprenc a desmorir” (p. 57).

Nombroses personalitats han llegit i n’han parlat de l’obra de Josep Porcar en termes elogiosos, entre ells:

Manel Martínez-Castelló Nosaltres la Veu: “Anys llum és un nou tour de force de Josep Porcar, poeta instal·lat des de fa anys en la maduresa creativa que continua cercant i creixent, administrant amb saviesa les poètiques obertes que desplega la seua obra, la contemplació estilitzada i la mirada reflexiva, vitalista, sagnant, i fent bandera de l’honestedat i l’exigència de l’ofici. Una obra destinada a fer molt de camí i a perdurar.”

D. Sam Abrams: «Serè, líric, bell, per un costat, i realista, brutal i dramàtic, de l’altre».

Enric Sòria: «Porcar és un poeta que es reinventa en cada llibre, que no juga mai al mateix joc, que experimenta […]; un poeta que creu, amb Archibald McLeish, que l’anhel de la poesia, molt més que dir, és ser. Com totes les que mereixen la pena».

Josep Porcar (Castelló de la Plana, 1973) és veritablement un creador d’ofici i de trajectòria sòlida que ha estat acompanyada d’importants premis, des de la seua obra inicial Vint-i-dues mans de pintura (1994) fins a aquest últim llibre Anys llum (2018), editat amb gust per Onada Edicions, amb què va obtenir el premi Jaume Bru i Vidal, Ciutat de Sagunt.

Premi de Poesia Ciutat de Sagunt 2018

Anys llum va rebre el XXI Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal 2018. El jurat estava format per Antoni Ferrer, Manel Rodríguez-Castelló i Manuel Bellver. N’actuà com a president Josep Manuel Tarazona, regidor de Normalització Lingüística, i com a secretari Òscar Pérez Silvestre.

A light that doesn’t need to live
and doesn’t need to die.

Leonard Cohen

Fitxa tècnica

Primera edició: març de 2019
© Josep Porcar i Museros
© D’aquesta edició: Onada Edicions

© Imatge de coberta: Versió personal de Josep Porcar sobre l’obra «Man standing and sun» (1963) d’Alberto Giacometti, a partir de dues pintures prehistòriques corresponents, per una banda, a una de les figures humanes representades a la Cova dels Cavalls del barranc de la Valltorta (Tírig, el Maestrat) i, per l’altra, a l’icona rupestre de l’astre solar de la Cova del Sol (Tarifa, Cadis).

Edita: Onada Edicions
Disseny: Onada Edicions
Maquetació: Òscar París i Garcia
Correcció lingüística: Rosa M.ª Camps
Paper interior: Ivori 1.5 de 90 g
Paper coberta: Estucat mat de 260 g
Núm de pàgines: 88

ISBN: 978-84-17638-22-1
D. L. CS-174-2019