Skip to main content

Una araboga
plora a l’hivern,
una floreta
somriu a abril
i l’oroneta,
–vol d’embolics–
fa una rialla
cercant son niu.
I allà en el cel,
la carcallada
de colorins.
Jo, passejant-me
pels vells camins,
cante per fora,
plore per dins.

Miquel Peris i Segarra
«Aiguamoll i senill» (1965-66)