Arma-Ment

L’arma més potent en mans de l’opressor és la ment dels oprimits.