Salze

Més hàbilment retorcerà les branques
del salze qui en conegui les arrels.

De llarg

Fins i tot deixava ben bé que les aparences del món passessin de llarg, com boira a la tardor.

Wisdom

And wisdom is a butterfly / And not a gloomy bird of prey.