Salze

Més hàbilment retorcerà les branques
del salze qui en conegui les arrels.