Alles ist Blatt

Tot és fulla / i per aquesta simplicitat / s’esdevé la més gran diversitat possible.