De volentat

De volentat lo cor me tremolava / tot enaixí com fa fulla en arbre…