Sense paraules

Un poema hauria d’existir sense paraules, / com el vol dels ocells.