Una virtut de Larkin (i un vici meu)

En una entrevista a The Observer (16-12-1979), Philip Larkin reconeixia obertament el seu conservadorisme: «Sempre he estat de dretes. Es fa difícil dir per què, però no sent un home que pensa políticament em sembla que identifico la dreta amb determinades virtuts i l’esquerra amb determinats vicis. D’una manera injusta, ja ho sé». L’entrevistadora, Miriam Gross, […]

«Deceptions», de Philip Larkin

Qui opine que, per a la poesia, està vedada la truculència, millor que no continue aquesta lectura ni intente veure el vídeo següent. Més val que toque el dos qui diga que l’horror, pels seus ingredients irracionals, és un fet aïllable i aïllat, inevitable producte de l’infortuni, del dimoni o de qualsevol altra maldat intrínseca, […]

Where were its teeth concealed?

  Myxomatosis Caught in the centre of a soundless field While hot inexplicable hours go by «What trap is this? Where were its teeth concealed?» You seem to ask.                       I make a sharp reply, Then clean my stick. I’m glad I can’t explain Just in what jaws you were to suppurate: You may have thought […]