Skip to main content

escolta en el brancatge de tenebra
com gira l’heura de la llum.

Lluís SOLÀ

Abellerols i oronetes
rastellen els darrers camps
de gira-sols, com ells volten
cal·ligrafien comiats.

L’estiu ha cremat els dies,
amb cega cendra invisible
ofuscà els homes, no el cicle
que de la mort lluca vida.

Entre els cabells de les dacses
ens arrecerem com tórtores
del primer fred, ja s’ha post
l’incendi al cim d’una tija.

Vetlla setembre les brases
per als focs de la tardor,
daurant-se esperen els oms
fer-se, d’arrel, llar més viva.

Camp de dacsa de Malla, Osona

Publicat a:

  • Llibre De bèsties i bestioles, Castelló: El Pixaví, 2023.
  • Revista El Cresol, núm. 57, tardor de 2020.