Skip to main content

So I turn’d to the Garden of Love.
William BLAKE

La merla,
el tord
i el pit-roig, companys
d’esmorzar al jardí, saltironegen
junts, exploren l’herba, atents
als cucs després de la rosada
talment nosaltres a la coreografia
de llur dansa.
Què més vols.

J. M. W. Turner, Trees beside Water, with a Castle on a Hill Beyond, c.1820–40