Skip to main content

Diafragma o pupil·la, líquida, la llum
no té aire i mira, dilatant-se, com una foto
perduda amb esguard fred de nina.