- Salms - https://www.porcar.net -

Tourbillon

alhora es mou i no es mou
René DESCARTES [1]

formigaaldit_500x500 [2]

exacte? mai
no hi compta
al vent somiat
un núvol d’or
davall de dits tous
el cranc càlcul d’aigua
a les busques lentes
formigues creuen
córrer a contrallum de tot
com un riu de dents cuquen
fondes pel verd
plor d’un nen la xifra
improbable sempre
el rastre fòssil de l’última
pota de formiga al remolí [3]

 

«The apple of my eye» [4], d’Ólafur Arnalds [5]