Tourbillon

alhora es mou i no es mou
René DESCARTES

formigaaldit_500x500

exacte? mai
no hi compta
al vent somiat
un núvol d’or
davall de dits tous
el cranc càlcul d’aigua
a les busques lentes
formigues creuen
córrer a contrallum de tot
com un riu de dents cuquen
fondes pel verd
plor d’un nen la xifra
improbable sempre
el rastre fòssil de l’última
pota de formiga al remolí

 

Escoltar

«The apple of my eye», d’Ólafur Arnalds