Skip to main content

A Dream Within A Dream

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow–
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand–
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep- while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Edgar Allan Poe

Un somni dins d’un somni

Agafa aquest petó a la cara
i així, a l’abandonar-te ara,
permet-me que et confessi encara
que no erraves quan admeties
que han estat un somni els meus dies,
però si el Desig ha fugit
en un dia, o en una nit,
en la foscor, o en claredat,
deixa llavors de ser ‘passat’?
El que veiem o ens sembla insomni
no és sinó un somni dins d’un somni.

Jo resto enmig de la paüra
de l’ona que l’areny tortura
i sostinc fort dins de les mans
l’or de l’arena, però els grans
s’esmunyen per l’abisme greu
dels meus dits, em diuen adéu
mentre jo ploro i ploro… Déu!
És potser que no puc estrènyer
molt més fort el que vull atènyer?
No podria salvar com fos
res de l’onatge impietós?
El que veiem o ens sembla insomni,
no és sinó un somni dins d’un somni?

(trad. Txema Martínez)

3 Comments