Skip to main content

First Star on the Twilight River

A river of twilight
Flowed over the hills
And covered the valley
With its soft, cool water.
I sat beside my little brother
On the front porch, and I
Told him a story about
A flower that fell
In love with a star.
When I finished the story,
My little brother pointed
At the first star
On the twilight river,
And he said,
«Is dat da star?»

Richard Brautigan

Primer estel sobre el riu del crepuscle

Un riu de crepuscle
Fluïa pels turons
I embolcallava la vall
Amb la seva dolça, fresca aigua.
Vaig seure amb el meu germà petit
Al mirador
I li vaig contar la història
D’una flor que s’enamorà
D’un estel.
En acabar la història
El meu germanet assenyalà
El primer estel
Sobre el riu del crepuscle,
I va dir,
«És aquell estel?»

Tr. Josep Porcar

La primera estrella, J. P., 2014

2 Comments