Skip to main content
Societat

Onze

Per Dissabte, 11 setembre, 2010Sense comentaris

els assassins, muts d’astorament,
sempre s’han dit: Però si
no s’havien extingit mai abans.
I confrontats amb la possibilitat que
això pogués passar un dia amb les balenes
contesten els ofesos caçadors: Impossible,
però si no s’han extingit mai abans.

Thorkild Bjørnvig
(Epimetheus, 1990)

Escoltar
«Eleven days», de Pájaro Sunrise