- Salms - https://www.porcar.net -

Telegrama urgent: S.O.S.

[1]

L’estat espanyol no garanteix de manera competent i transparent els drets fonamentals dels ciutadans valencians. Els seus més alts representants autonòmics, provincials i municipals es troben exorbitantment [2] involucrats en casos de corrupció [3]. El deteriorament dels instruments de resolució democràtica han dut aquest territori, de facto, a un constant estat d’excepció [4]. En virtut d’aquesta indefensió, reclame a la Unió Europea i a les Nacions Unides [5] que, per favor, envien observadors i tropes internacionals al País Valencià per a salvar els seus ciutadans del tsunami de corrupció que els ofega. S.O.S.

· · · — — — · · ·

Urgent telegram: S.O.S.
The Spanish state does not guarantee competently and transparently the fundamental rights of citizens of Valencian Country. Its
highest regional representatives, provincial and municipal are extremely involved in very serious [2] cases of corruption [3]. The deterioration of democratic resolution instruments have led this region, de facto, a constant state of emergency [6]. Under this helplessness, claim to the European Union & United Nations [5], please, send observers and international troops to Valencian Country to save its citizens from the tsunami of corruption that is drowning them. S.O.S.

Escoltar [7]
«S.O.S.» [8], del Mamma Mia! [9]