Telegrama urgent: S.O.S.

L’estat espanyol no garanteix de manera competent i transparent els drets fonamentals dels ciutadans valencians. Els seus més alts representants autonòmics, provincials i municipals es troben exorbitantment involucrats en casos de corrupció. El deteriorament dels instruments de resolució democràtica han dut aquest territori, de facto, a un constant estat d’excepció. En virtut d’aquesta indefensió, reclame a la Unió Europea i a les Nacions Unides que, per favor, envien observadors i tropes internacionals al País Valencià per a salvar els seus ciutadans del tsunami de corrupció que els ofega. S.O.S.

· · · — — — · · ·

Urgent telegram: S.O.S.
The Spanish state does not guarantee competently and transparently the fundamental rights of citizens of Valencian Country. Its
highest regional representatives, provincial and municipal are extremely involved in very serious cases of corruption. The deterioration of democratic resolution instruments have led this region, de facto, a constant state of emergency. Under this helplessness, claim to the European Union & United Nations, please, send observers and international troops to Valencian Country to save its citizens from the tsunami of corruption that is drowning them. S.O.S.

Escoltar
«S.O.S.», del Mamma Mia!

3 comentaris a “Telegrama urgent: S.O.S.”

  1. Ho he enviat, clar que sí, a aquesta gent, tot i que ja hauran detectat (i volia que ho feren), que no acaba de ser “seriós” això de demanar “tropes”. Evidentment, la UE no ens ha de “salvar” de res (mira com fa i desfà el Berlusconi…), i menys unes tropes. El pitjor és que no crec ni en un despertar com aquell dels Awakenings. Serà la medicació?

Els comentaris estan tancats.