- Salms - https://www.porcar.net -

La pols sostenible

Sostenen [1] que ha de ser sostenible. Però només podem sostenir allò que ha guanyat l’altura suficient com per a ser sostingut sense el perill de perdre el braç [2]. «Esta Ley [3] tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible». És a dir: crear un marco adecuado para llevar a cabo una reforma que posibilite crear un marco adecuado. No reclama cap sosteniment allò que està per terra. O en un pou. O sostingut per les mateixes mans de sempre. I tot allò que estava en suspensió s’ha esvanit. I el capital primer. La pols de l’esfondrament encega els pallassos [4], que ja no ens fan riure. Facècies sostenibles? Per a sostenir la pols només cal un ventilador, no una llei.


«Dust in the wind» [5], de Kansas [6]