- Salms - https://www.porcar.net -

Realitat

Tindre ètica, dignitat i ideologia és gratis.
Dur-les a la pràctica costa diners (i salut).
Haig de pagar.