- Salms - https://www.porcar.net -

Infrablog?

Fam de fum [1], com el seu nom indica, és un infrablog de provisionalitats i inconsistències. Hi ha coses que, a causa d’una certa futilitat, no apunte als Salms [2] i que necessite arxivar per alguna raó segurament també inconsistent. Benvinguts a l’infrablog de Salms [2].