- Salms - https://www.porcar.net -

Postal

Por i postal de Nadal. “Lo comte Tallaferro ja veu ses naus, / lluhint la mitja lluna damunt dels pals, / astre de mal auguri per nostres camps, / y exclama ab ulls encesos y braços alts: / Bon Deu, ¿s‘han fet pe‘l moro ports catalans?” (Mossen Cinto [1])