Skip to main content
Societat

El director d‘orquestra

Per Dilluns, 17 abril, 2006Sense comentaris

El director d‘orquestra no és sempre el mateix, però sempre sempre és un, i no dos, ni quatre, ni set. El director d‘orquestra porta una batuta, i no dues. El director d‘orquestra dirigeix d‘esquena al públic, però els músics són els qui donen la cara. En els grans espectacles moderns, en els quals és necessari coordinar veus i instruments invisibles o llunyans, s‘usa la batuta elèctrica, il·luminada i acolorida, composta d‘un electroiman que funciona per mitjà d‘un botó que rítmicament pressiona des del podi el director d‘orquestra.