- Salms - https://www.porcar.net -

Mitjouets de política lingüística

Quan, de menut, li vaig preguntar a ma mare per què els de Castelló anomenem «mig ouets» o «mitjous» als valencians de la capital del Túria, m‘explicà que el malnom prové de la manera amb què una part de l‘empobrida burgesia del capicasal anava a comprar al mercat durant la difícil postguerra: per favor, pose‘m mig ouet i mitja quarteta de pollastre, solien dir. No sé sap ben bé per què, la gent de les comarques de Castelló començaren a usar graciosament aquesta paraula per a referir-se als valencians de la ciutat de València. Aquesta escena, la de demanar mitjouets i mitges quartetes al mercat, me l‘han recordada tres mitjous [1] com són Arturo Virosque, president de la Cámara de Comercio de Valencia, l‘amitjouat Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, diu El Pais-Comunidad Valenciana (que no sap dir conseller), i José Luis Juan, el concejal de Comercio. El tres mosqueters de l‘autòctona llengua visitaren el Mercat Central de València «en su campaña para fomentrar la lengua autóctona» i repartiren 25.000 llibretes amb una llista dels aliments més consumits en valencià i en castellà, «a modo de diccionario básico» (sembla que hi ha aliments que es consumeixen en valencià i uns altres en castellà; deu ser nutrició disglòssica). I ara bé quan em farte de riure: «pretende fomentar el uso del valenciano en la compra diaria, trata de “romper inercias”, según un responsable del Consell. m‘imagine a les carnisseres suant oli… Què desea vosted, senyor consellero de la Generalidat, medio conejo o mig conill? Aquesta és la idea que té la Generalitat Valenciana del que és fomentar la llengua… Mig ouet de diccionari, mitja quarteta de rotulació en la vernàcula i un passeig en comitiva. I a córrer! Acabado el recorrido, Virosque se fue de compras y Font de Mora admitió que no se encarga de estos menesteres por falta de tiempo. “Voy de culo”, dijo. Eso sí, en valenciano.. De cul… I la llengua al cul, també.